projecten       info       contact
Folly


Ontwerpwedstrijd
Norg, Drenthe, Nederland
augustus 2021

Ontwerp voor een folly voor het kunstfestival Folly Art Norg 2021 in Drenthe. Een folly is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is (in het engels betekent folly dwaasheid).

Het uitgangspunt voor het ontwerp is de wens om een interactie teweeg te brengen tussen de bezoekers van Folly Art Norg, het landschap en de folly zelf.

De spiegelende oppervlakken van de lamellen weerspiegelen niet alleen de bezoekers en het landschap, maar ook de aangrenzende spiegels. De omgeving is zichtbaar tussen de openingen van de verticale lamellen en wordt tussen de spiegelbeelden ingevoegd. De veelzijdige reflectie zorgt voor een gefragmenteerd beeld van de omgeving, en een desoriënterende waarneming die wordt vergroot door de beweging van de bezoeker.


Realiteit en reflectie vormen samen een onbekende en desoriënterende situatie.Door om de reflecterende sculptuur heen te wandelen, er tussen door te lopen en de folly van verschillende kanten te benaderen, wordt het bewustzijn van de natuur, de eigen persoon en andere bezoekers geïntensiveerd. De folly biedt een ongewone ervaring van, evenals een onverwachte dialoog met anderen.

De folly is in die zin ook een contemplatieve ruimte. Een spiegel wordt in het dagelijkse leven vaak gebruikt om enkel en alleen naar jezelf te kijken, maar doordat de lamellen de fysieke omgeving en de eigen reflectie samenvoegt, nodigt de folly uit om vanuit een ander perspectief naar de omgeving en anderen te kijken.